Tarieven

Kosten en betaling
De kosten van het huren van een tuin worden elk jaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor tuinders die zich in de loop van het jaar aanmelden als lid geldt een gereduceerd tarief. Bij inschrijving betaalt u een eenmalig bedrag voor borg en inschrijfgeld. Naast de tuinhuur betaalt u jaarlijks een bedrag aan contributie.

Voor 2024 zijn deze bedragen: € 2,25 inschrijfgeld (eenmalig), € 40,00 borg per are (eenmalig), € 15,00 lidmaatschap en € 25,00 pacht per are (100m2).

De borg is per 1-1-24 verhoogd met € 10,00. Deze verhoging wordt aan alle leden doorberekend.

Voor de betaling van de verschuldigde kosten wordt jaarlijks een gespecificeerde contributiebrief toegezonden, met daarin het IBAN-nummer waarnaar het geld overgemaakt dient te worden. Dit vindt gewoonlijk plaats in het vroege voorjaar. De nota dient uiterlijk vóór 1 april te zijn voldaan.

Opzegging/oplevering, en interne mutaties
Als u van tuin wilt veranderen, kunt u dat bespreken met de Tuincommissie.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vòòr 1 november schriftelijk bij de secretaris te gebeuren. De tuin dient dan op 31 december in principe schoon te worden opgeleverd. Het bestuur kan daarvan afwijken als er waardevolle beplantingen op de tuin staan of opstallen die in goede staat verkeren. De Tuincommissie neemt daarvoor contact met u op en maakt daarover afspraken. Als alles volgens de Tuincommissie in orde is, wordt de betaalde borg door de penningmeester teruggestort.

Zie ook het huishoudelijk reglement art.21  t/m 23