VMT EXTRA NIEUWSBRIEF nr 6 – november 2019

COMPLEX-COMPOST GAAT VERANDEREN

Tekst en opmaak: Jan Altink

— Klik op een afbeelding voor een vergroting —

Vorig jaar is de composteerplaats verplaatst van onder de bomen aan de noordkant van de F-tuinen naar de hoek bij de materiaalschuur bij de E-tuinen. Hier is plek gemaakt voor 3 compostruggen. Dit voorjaar hebben we op het voorstuk bij de E-tuinen ruimte ingericht voor ‘wachthopen’; materialen die in de composthopen verwerkt kunnen worden.

Zodoende kon ieder tuinlid het tuinafval wat hij of zij niet op de eigen tuin wilde composteren naar deze plek brengen, grofweg gesorteerd in ‘groen’ en ‘houtachtig’, omdat ‘groen’ direct in een composthoop verwerkt kan worden, terwijl ‘houtachtig’ eerst flink verkleind (gehakseld) moet worden voor verwerking.

De achterliggende bedoeling was om er zo voor te zorgen dat deze biomassa niet van het complex zou verdwijnen en tot waardevolle compost kon worden omgevormd, samen met de materialen die vrijkomen bij het regelmatige complexonderhoud.

SLACHTOFFER VAN ONS EIGEN SUCCES

De hoeveelheid ‘donaties’ overtreft alle verwachtingen. En hoewel meer diverse biomassa betere compost oplevert is de verwerking ervan wel gebonden aan de beschikbare menskracht op de werkochtenden. Er is dit jaar een enorme bult extra materiaal verwerkt in de compostruggen, maar het lijkt op dweilen met de kraan open want de aanvoer van vers materiaal gaat de verwerkingssnelheid ervan ruim te boven. De wachthopen dreigen de compostplaats over te nemen!

TEVEEL TIJD NODIG

Daarnaast is datgene wat er ligt alles behalve gesorteerd; onkruid en gewasresten zijn vermengd met klein snoeiafval, losse takken en soms complete struiken. Dat houdt in dat de verwerking ervan een stuk moeizamer gaat, omdat er nu tijdens het verwerken gesorteerd moet worden, waardoor het hele proces ineens een stuk trager verloopt en er dus nog meer mensen nodig zijn om de boel in een compostrug verwerkt te krijgen.

Daardoor zijn er weer minder mensen beschikbaar voor het reguliere complexonderhoud, waardoor andere zaken achterop dreigen te raken en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

EINDE VAN HET EXPERIMENT

Er is daarom besloten dat vanaf nu iedereen het eigen tuinafval weer als voorheen op de eigen tuin composteert of zelf afvoert naar huis om in de GFT container te doen. De compostplaats zal dan weer uitsluitend gebruikt worden voor de verwerking van het complexafval.