Nummer 14 – oktober november 2018

Tekst: Peter Kouwenhoven – Opmaak: Jan Altink

Laat

Deze nieuwsbrief is een maand te laat. De laatste weken was, na het overlijden van Walter, de zin om een nieuwe nieuwsbrief te maken nul. Heel langzaam krijgt het gebeurde een plekje en proberen we de dagelijkse gang van zaken weer op te pakken.
Vanwege dit late verschijnen is deze nieuwsbrief dan weer wat langer dan gewoonlijk, omdat door de langere periode sinds het verschijnen van de vorige, er wat meer te melden valt.

= Klik op een afbeelding voor een vergroting =

In memoriam: Walter Saris

Op een zonnige herfstdag is Walter Saris op de tuin van Nine en hemzelf overleden. Walter was een vrijwilliger die met zijn motorkettingzaag boom- en takproblemen oploste op ons complex. Hij deed dat graag en goed en we waren, als bestuur van VMT en de moestuinders waar hij aan de slag was gegaan, blij met hem!

Soms is het leven zo zwaar dat het niet meer te dragen is. Dat was ook bij Walter het geval. Wat een verdriet voor zijn familie en wat zullen zij hem missen! Over het complex lag na het gebeurde een deken van verdriet!
Nine heeft de tuin opgezegd en dat is begrijpelijk. We zullen hem niet eerder dan volgend jaar gaan uitgeven als er belangstelling voor is.

Oogstmarkt

Een paar dagen na het overlijden van Walter werd de Oogstmarkt op het complex gehouden. Natuurlijk was de vraag of we die wel door konden laten gaan. Nine heeft aangegeven dat doorgaan wat haar betreft akkoord was. Hoe tegenstrijdig het ook moge klinken: het was een mooie, zonnige dag met heel veel blije en enthousiaste mensen. Een aantal mensen had belangstelling voor een tuin op ons complex.

 

Herfst

Wat een zonnige herfstweken hebben we cadeau gekregen. Alles op de tuin groeide ‘gewoon’ door, helaas ook de ongewenste kruidachtigen (je mag ze ook gewoon onkruid noemen). Fruit was soms een paar weken eerder rijp. Ik denk dat het kort te bewaren zal zijn. Wat ook opvallend is, is de dikke schil die veel appels van de tuin hebben. Natuurlijk is dat geen probleem als je het fruit schilt, doe je dat niet dan lijkt het soms of je een dun plakje leer in je mond hebt.

Late bonen

Ik had nog laat bonen gelegd in de hoop dat het nog wat zou worden, maar helaas… Overigens geen enorme financiële schade: de bonen kreeg ik van John de Fretes. Ze kiemden fantastisch maar een vlotte groei zat er toch niet (meer) in.

Nestkasten

Heb je nestkasten op de tuin, maak ze dan even schoon. In de winter schuilen er graag vogels in je kasten, beschermd tegen het barre weer (je weet maar nooit!)

Dahlia’s

Voor dahlia’s was het (en is het op dit moment; 20 oktober, nog steeds) een prachtig najaar. Wat een dankbare en prachtige bloeiers. Deze winter heeft een knol op mijn tuin het overleefd onder een laagje blad en strorijke mest – ik was vergeten hem te rooien! – maar in normale winters hoef je daar niet op te rekenen; dan vriezen ze stuk.

Haal ze, na een eerste nachtvorstje, uit de grond, verwijder de aanhangende aarde en laat ze drogen uit de zon op een koele plek. Daarna bewaren op een koele, droge plek in een oude (nieuwe mag ook) krant. Niet in plastic omdat de knol dan niet kan ‘ademen’. Er treedt dan vaak schimmelvorming op. Op warme plekken droogt de knol teveel uit.

Bollen voor de snij

Er worden weer volop bollen en knollen te koop aangeboden. Zet eens een paar rijtjes op je tuin voor de snij. Kies verschillende bloeitijdstippen, dan oogst je langer. Let op de stengellengte, minimaal 30 cm is handig als je ze op de vaas wilt zetten.

Weer

‘Oktober met groene blaân, duidt een strenge winter aan’ dus haal de schaatsen alvast maar uit het vet.

‘Vrijdagweer is zondagweer’. Een weerspreuk die nogal eens klopt. Is het vrijdag regenachtig dan is dat zondag vaak ook het geval. Depressies volgen elkaar, vaak met een dag tussenruimte, op. Geldt overigens voor alle dagen van de week.

Website

Er wordt hard gewerkt om onze website verder uit te bouwen, zo is er een e-mail contactadres toegevoegd waar al druk gebruik van gemaakt wordt.
Verder is uw sitebeheerder bezig met het schrijven van een serie informatieve artikelen onder de titel: Natuurlijker tuinieren – met de natuur mee i.p.v. tegen de natuur in. Deze serie is bedoeld om een beeld van de mogelijkheden te geven met tips en aanwijzingen.

Klik hier voor de introductie van de serie: Natuurlijker tuinieren

Onderstaande artikelen zijn inmiddels online gezet. Klik erop om naar het betreffende artikel te gaan.

Alles begint met de bodem, oftewel: voedt de bodem, niet de planten

Mulchen; wat is het en waarvoor dient het?

Composteren – waarom, waarvoor en hoe? (En: hoe niet!)

Slakken? Maak er geen probleem van

No dig: oftewel nooit meer spitten: (moes)tuinieren zonder bodembewerking

Tip: Wanneer op de betreffende pagina de F9-toets wordt ingedrukt schakelt het scherm over naar “lees-modus” die in grotere letter wordt weergegeven. Nogmaals op F9 drukken schakelt weer terug naar de normale weergave.

Oogstverwerking

Verder zou ik graag een rubriek “Wat doe je met al die oogst” toevoegen, waarin tips van mede-tuinders worden vermeld over wat ze doen met die overvloed die ons regelmatig te wachten staat. Dat kunnen oogsttips zijn (voor het optimale moment), bewaartips, verschillende manieren voor verwerking, recepten etc.
We kunnen er een competitietje van maken voor een kadobon van € 15,- voor de beste tip, te bepalen door de leden.
Reacties graag naar het e-mail contactadres van de website: info@vmtlelystad.nl

Een tip voor wat je kunt doen met veel te groot geworden pompoenen kan ik hierbij al geven: in Quebec, Canada en in Oregon in de V.S. worden er regatta’s mee gehouden! Het eerste deel van de wedstrijd gaat erom wie de grootste/zwaarste pompoen heeft weten te kweken, voor het tweede deel moeten de deelnemers de ingewanden eruit spatelen en hun uitgeholde pompoen te water laten om er zelf in plaats te nemen en er een wedstrijdparcours mee af te leggen!

Zadenselectie

En tot slot zou ik graag willen weten of er geïnteresseerden zijn om een soort “zadencommissie” op te richten, met als doel zelf groente- en bloemenzaden te kweken. Zelf zaden kweken van bloemen, groenten en vruchtgroenten is heel goed mogelijk. Het is een leuke manier om de hobby wat meer te verdiepen en het is niet moeilijk, al vraagt het wel, zoals alles, wat kennis, tijd en zorgvuldigheid.

Wellicht zijn er tuinders die er al mee bezig zijn, of die ermee bezig zouden willen gaan. Ik zou graag een groepje vormen van tuinders die onderling afspreken wie zaad van welke soorten zal kweken, zodat er een behoorlijk assortiment ontstaat zonder dat 1 persoon al het werk hoeft te doen.

Meer informatie op onze site: Zaadteelt [edit: item inmiddels verwijderd]

Reacties hiervoor ook graag weer naar info@vmtlelystad.nl

Rest ons nog iedereen een boeiend najaarsseizoen toe te wensen.