Nieuwsbrief September – Oktober 2023

Gek seizoen

Moestuinieren gaat niet altijd over rozen, dat is dit jaar wel gebleken. Warmte en droogte in het begin, veel vocht en warmte in de weken daarna zorgden voor groei maar ook voor een ongekende onkruidgroei (sorry: ongewenste plantengroei). En onder vochtige – natte
omstandigheden heeft schoffelen nauwelijks zin tenzij je de planten afharkt
en weghaalt. De akkerwinde groeide
(en groeit nog steeds) welig en heeft
gezorgd voor heel wat gemopper (zacht
uitgedrukt). De witte wortels zijn wel redelijk weg te halen maar er hoeft maar
een stukje met een knoopje achter te
blijven en voor je het weet staat er weer
een nieuwe plant met soms meterslange kruipende stengels. Maar, toegegeven, de bloemen zijn mooi. Kleine veldkers (lekker in de sla) stuurde ontelbare zaden de wereld in. Ze kiemen gemakkelijk en groeien als een dolle. Een redelijke nieuwkomer is het handjesgras.
Een grappig plantje om te zien maar de
plant breidt zich zowel ondergronds als
bovengronds razendsnel uit. Afkomstig
uit warmere streken heeft het plantje
het bij ons inmiddels prima naar de zin.
Wat een leed allemaal (proef het sarcasme). Natuurlijk blijft je tuin een prachtige plek om te zijn. Genieten van de
rust en de natuur op ons complex! Ik zag
er deze zomer voor het eerst een grote
weerschijnvlinder, een plaatje. Jan Marbus had rupsen van de koninginnepage
op zijn tuin. Als je die prachtige vlinder
een keer gezien hebt vergeet je dat
nooit meer.

Groei

In de nazomer en herfst neemt de groei
van de meeste planten (wat) af. Voor
wat er in juli in één dag groeit heeft de
plant in augustus twee dagen nodig en
in september vier dagen.

Bollen op de tuin

De een heeft een tuin waar hij of zij alleen maar groenten en aardappelen opkweekt. Prima natuurlijk. Maar dan mis je toch wat vind ik (maar wie ben ik, je hebt gelijk). Misschien is het een idee om een
hoekje te bestemmen voor bloembollen.
Zeker als je vroege soorten kiest begint
jouw moestuinseizoen al heel vroeg in
het jaar met veel kleur en meer. Hoge
soorten kun je prima gebruiken om van te
plukken, denk aan narcissen (verwilderen
gemakkelijk en komen ieder jaar weer terug) en tulpen (komen soms wat minder
goed terug). Verschillende bollen en knollen zijn heel geschikt voor bijen, hommels en andere insecten.(kijk op internet naar ‘bollen voor bijen’, daar worden volop geschikte soorten genoemd). Een paar mooie dagen in februari (en soms
al eerder) wekt allerlei leven dat op zoek
gaat naar stuifmeel en/of nectar. Omdat
er zo vroeg in het seizoen nog niet veel
bloeit bieden bollen en knollen een uitkomst en ze staan nog prachtig ook.Veel
soorten doen het ook prima in potten
en bakken. Bij de teelt van biologische
bollen en knollen wordt geen chemische
troep gebruikt.

Bol en Knol

De benamingen worden door elkaar gebruikt maar eigenlijk is dat niet juist, al
weet iedereen wat je bedoelt. Een bol,
zoals de tulp maar ook de ui op jouw
tuin, bestaat uit ‘laagjes’, rokken noem
je ze. Wanneer je een ui doormidden
snijdt kun je dat goed zien. Een knol zoals de krokus en aardappel bestaan uit
één stuk. Het is maar een weetje. Niemand zal het je kwalijk nemen als je
een krokus een bolgewas noemt.

bezoeken

Naast ongewenst bezoek van een jonge
man kregen we ook bezoek van leden
van Groei en Bloei, de gemeenteraad en
klimaatburgemeester Janneke Pikkert
met 11 vertegenwoordigers van groene
verenigingen. Men was onder de indruk
van en enthousiast over ons complex!

oogstmarkt

Natuurlijk heb je de datum, 24 september, al genoteerd in je agenda of op de
kalender: Op die dag organiseren we
weer de jaarlijkse Oogstmarkt. Op dit
moment (20 augustus) zijn er al 26 deelnemers en daar komen er vast nog een
aantal bij. Het belooft daarom weer een
mooie markt te worden. Hopelijk werkt
het weer mee. Je bent welkom van
11.00 – 15.00 uur. Wil je zelf ook met een
standje staan? Geef dat dan even door
aan Peter Kouwenhoven
(p.a.kouwenhoven@gmail.com)

nestkasten

Op ons complex hangen heel wat nestkasten. Eerder werden de broedresultaten bijgehouden door Arie Beeftink en Frans van der Stoep. Inmiddels heeft Francois Hogenboom hun taak overgenomen. Alle kastjes (op dit moment
25 stuks) die onderdeel uitmaken van
het ‘nestkastenproject’ hangen nu op
openbaar terrein, dus buiten de tuinen.
Ook hangen ze wat lager zodat controle gemakkelijk is geworden en hebben
ze een scharnierende kant waardoor de
controle en het schoonmaken ook een
stuk gemakkelijker is geworden.
Wil je zelf een kastje maken? Kijk dan op
de foto hoe je dat doet met behulp van
twee spijkers. Wat kan het leven soms
simpel zijn!
Francois meldde nog dat er 15 van de 25
kastjes zijn bezet door koolmezen en dat
is best goed vergeleken met voorgaande jaren. Maar dit jaar geen ringmus,
gekraagde roodstaart of pimpelmees en
dat is natuurlijk jammer.

Langdurig ziek of op vakantie?

Soms gaat het niet zo lekker met je tuin,
bijvoorbeeld omdat je langdurige afwezig
bent (ziekte, vakantie). Als dat het geval
is, laat het dan weten aan de Schouwcommissie (VMTschouw@gmail.com) zodat
we er rekening mee kunnen houden.

Financiële stukken

Door omstandigheden waren de financiele stukken niet beschikbaar tijdens de
ALV maar zijn ze later rondgestuurd. De
kascommissie verleende decharge zoals
dat zo mooi heet en vanuit de leden zijn
er geen vragen binnengekomen

voormalige dierenweide

Er grazen al jaren geen dieren meer op
de voormalige dierenweide en dat is te
zien aan de lange vegetatie die er op
groeit. Dat was regelmatig aanleiding
voor vragen en discussies. Dergelijke
vegetatie is waardevol voor, bijvoorbeeld, een aantal nachtvlinders. Dat dat niet interessant is omdat je nachtvlinders overdag niet ziet, aldus een lid, doet niet ter zake. Er is besloten om de helft te maaien (van binnen naar buiten zodat eventueel aanwezige dieren kunnen ontsnappen en de andere helft het jaar daarop. Verder wordt er een bloemenstrook van 100 – 150 m2 aangelegd die beheerd gaat worden door ons lid Gilbert Jansen. Het maaisel, het lange gras, wordt gebruikt om een paar ringslanghopen van te maken.

Motiemarkt

We hebben bij de gemeentelijke Motiemarkt een aanvraag ingediend voor het vervangen van een stuk afrastering (palen rot, afrastering in slechte staat: reeen!). Als het goed is horen we daar meer
over op 19 september

dag en nacht

Het is nog niet zover maar op 21 september is het (ongeveer) 12 uur licht en 12 uur schemerig tot donker. Het is maar
een weetje