Nieuwsbrief MEI-JUNI 2024

Lentemarkt

De stromende regen en kletterende hagel beloofden zaterdagmorgen vroeg weinig goeds maar achteraf viel het (een beetje) mee. Flinke droge periodes, afgewisseld met fikse buien: dat was de Lentemarkt. Veel modder (sporen van in- en uitlaatauto’s) maar ook behoorlijk wat bezoekers en heel wat standhouders. Leuk is (vind ik, maar wie ben ik) dat er steeds meer plantjes op de Lentemarkt te koop zijn. En die gaan
over het algemeen grif van de hand!
Zes standhouders hadden er afgezegd en een paar zijn gewoon niet op komen dagen, maar toch was het een geslaagde Lentemarkt. Dat kwam ook door de inzet van ons bestuursleden Maria v.d. Breemer en Marja Hennequin die, samen met haar dochter en kleindochter, de koffiehoek bestierden. En wat hadden ze een heerlijke dingen gebakken!!
DANK!

In en op.

Gek eigenlijk: bij je thuis ben je aan het werk IN de tuin, in de moestuin werk je OP de tuin.

Fikkie stoken

Iedereen weet het wel: in de buitenlucht
mag je geen fikkie meer stoken. Dat
daarmee een stukje jeugdsentiment en
nostalgie verloren is gegaan moeten we
maar voor lief nemen. Toch wordt er op
ons complex af en toe de hens in tuinafval gestoken. Doe dat niet meer, zoals gezegd: het mag niet. Takken kunnen op de takkenril en groen(te) afval kan op de composthoop. Wortelonkruiden kun
je het beste meenemen naar huis om in
de groencontainer te doen.

Palen teren

We gaan weer aan de slag met de afrastering. Vooraf dient er een flink aantal
palen geteerd te worden (daardoor gaan
ze een tijdje langer mee). Een oproep
vind je op je mail

Bestrijding reuzen berenklauw

Onder leiding van Petra Borsch van
Landschapsbeheer Flevoland gaan we
berenklauw rond ons complex en in het
Tuindersbos aanpakken op dinsdag 23
april, 21 mei, 11 juni, 2 juli, 16 juli en 3
september. Start om 19.00 uur vanaf ons
parkeerterrein. We werken van 19.00-
21.00 uur. Neem een spade en/of schoffel mee.

Ze zijn er weer volop, onze kruipende, glibberige vrienden en dat hebben heel wat
tuinders op ons complex al ervaren. Jonge zaaisel verdwenen, dankzij de slakken,
als sneeuw voor de zon. Je kon zelfs niet
meer zien waar wat gestaan heeft.

Als er iets frustrerend is is het wel de slakkenvraat. Er is nauwelijks wat tegen te doen en het tuinresultaat heeft er ernstig onder te lijden. En daardoor ook de tuinlust en het tuinplezier. Zou het niet mogelijk zijn
om de slak zo te muteren dat ze uitsluitend ongewenste kruiden eten? Zoiets zou
een Nobelprijs waard zijn schat ik in. Het
gebruik van giftige korrels mag niet op
ons complex. Er zijn eko alternatieven te
koop, zelfs bij de Action

DAK GROTE SCHUUR

We ontvingen een bijdrage voor het vervangen van het dak van de grote schuur.
Het dak is inmiddels vervangen onder
de bezielende leiding van Anne Piet. De
klus was groter en zwaarder dan in eerste instantie werd gedacht en omdat er ook nog twee vrijwilligers afvielen duurde het langer dan gehoopt was maar het
resultaat mag er zijn. DANK!

Muggen

Bij de ALV werd een voorstel ingediend met betrekking tot het (weren van) plastic, bijvoorbeeld op tuinen waarvan het onderhoud te wensen overlaat. Inderdaad is het plastic geen fraai gezicht.
Bovendien, zo merkte de inbrenger op, blijft er op sommige plekken water op staan en dat biedt muggen, zoals de Aziatische bosmug, kansen om tot wasdom te komen. We hebben als bestuur contact opgenomen met de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit – NVWA). Zij hebben onlangs, ook een bezoek gebracht aan ons complex, overigens wisten we daar niets van maar dat is weer wat anders.
Dit meldde het NVWA: ‘Lelystad is een referentielocatie voor populaties van de Aziatische bosmug
Larven van deze mug hebben meerdere weken stilstaand water nodig om zich te ontwikkelen. Regentonnen, emmers, bakjes en dergelijke zijn de belangrijkste broedplaatsen in onder meer volkstuinen.’

De kans op het overbrengen van ziekten
door deze mug is overigens minimaal.
We gaan ervan uit dat er op het plastic,
normaal gesproken, geen sprake is van
‘weken lang stilstaand water’. Overigens
had de inbrenger geen alternatief. Soms
worden karton en wol voorgesteld. Karton is niet geschikt, bovendien bevat karton lijmen, nietjes, vaak ook drukinkt, en aan het afdekken met wol gaan we
niet beginnen. Soms een andere kant op
kijken is misschien het beste.

nestkasten

VTV Zuigerplas en VMT kregen van Kern
met Pit 1000 euro voor een nestkastenactie.

Leden van beide verenigingen waren in
de gelegenheid om gratis (waar vind je
dat nog) een mezenkast te komen timmeren op een woensdag- of zaterdagmorgen. Een flink aantal vrijwilligers stond klaar met accuboor en workmate en er zijn in totaal zo’n 90 kastjes in elkaar gezet. Het waren niet alleen gezellige timmer uurtjes maar sommige kasten waren, volgens mededelingen van trotse timmeraars, al na een paar dagen bewoond! Dat geeft wel aan dat de woningnood ook bij kool- en pimpelmezen best hoog is. En bij je (schoon –) ouders intrekken is er niet bij.
Omdat het gezellig was bleven heel wat
mensen langer ‘hangen’ en zo was het
timmeren ook nog eens goed voor de
sociale contacten. Met toestemming van
Kern met Pit konden bezoekers aan de
Lentemarkt op 20 april ook een kastje
timmeren maar op = op. Bij ieder kaste leverden we een kleurrijke flyer met
meer natuurtips voor op de moestuin.

Insectenhotels

Omdat we van de 1000 euro nog wat
over hadden hebben we gevraagd of we
dat bedrag mochten besteden aan het
maken van insectenhotels en dat mocht.
Het hout, schijven van 10 cm dik en minimaal 10 cm doorsnede werden geleverd door de Werfsjob en liggen klaar.
Mogelijk dat we daarmee actievoeren in
het najaar.

INTERNATIONALE DAG
VAN HET NAAKT
TUINIEREN.

Deze dag, in het Engels de World Naked Gardening Day, wordt gehouden op
de eerste zaterdag in mei. Voor de wat
koudere klimaten misschien wat aan de
vroege kant maar wie weet. Nou zijn
wij, als VMT, een keurige vereniging op
een keurig complex dus of het op prijs
wordt gesteld als je in je blootje de erwten staat te schoffelen is nog maar de vraag. We gaan in ieder geval geen bekeuringen uitdelen of zo. Tip: is bloot te naakt, gebruik dan GEEN bladeren van de reuzen berenklauw als ‘aankleding’.
Jammer genoeg zijn de vijgenbladeren
nog niet zo groot begin mei

Download de Nieuwsbrief in PDF formaat