Nieuwsbrief Maart – April 2024

Lentemarkt

Op 20 april organiseren we weer de Lentemarkt. Natuurlijk heb je de datum al genoteerd. Als ook het weer meezit belooft het weer een gezellige en leuke markt te worden. Naar verwachting staan er weer zo’n 30 standjes, waaronder een aantal VMT leden, met van alles: van lekker tot leuk. Je bent welkom tussen 11.00 en 15.00 uur. Inmiddels is de gemeentelijke toestemming ook al binnen.

grote schuur onder dak

Het dak van de grote schuur is in slechte staat. Zo lekte het behoorlijk en daar worden de spullen, die in de schuur staan opgeslagen, niet beter van!

Dat er op korte termijn wat aan gedaan moest worden was duidelijk. Anne Piet Rodenhuis zocht uit wat de beste keus is wat de dakbedekking betreft en er werd een subsidie verkregen van 350 euro. Daarmee redden we het niet maar het is wel meegenomen. Half maart worden de werkzaamheden uitgevoerd. Wat zal het een voldaan gevoel geven als de boel weer droog onder het nieuwe dak staat!

Insectenhotels

Omdat we van de 1000 euro die we toegezegd hebben gekregen nog wat over hebben kunnen we (op een ander moment, je hoort nog wanneer) een flink aantal insectenhotelletjes maken.

KIemGroenten

Op 21 maart gaat de eerste workshop ‘Kiemgroenten’ van start voor leden van VMT en VTV Zuigerplas. Myrthe Johansen verzorgt de avond die gehouden wordt in de Biotuinen. Zoals je eerder hebt kunnen lezen moet je je opgeven voor deze en de andere twee avonden (fermenteren en zuurkool maken). Vol = vol

VOGELS

Het is weer een gekwinkeleer van jewelste, op de tuinen is voor vogels genoeg te vinden (bessen, insecten, bodemdiertjes). Ze fluiten om aan te geven wat hun leefplek, hun territorium is. Voor één paartje is daar voldoende voedsel te vinden, voor meerdere paren niet

Fluit je als man vandaag de dag naar een meisje dan wordt dat, zacht gezegd, niet meer gewaardeerd. Bij vogels speelt dat niet: met hun zang proberen mannetjes een vrouwtje te lokken. Zangkampioen is, wat mij betreft, de merel.

Marja Hennequin is druk met de voorbereidingen van de nieuwe afrastering (oost- en zuidzijde) waarvoor we via de Motiemarkt geld hebben gekregen. Het wordt een hele klus, dat is wel duidelijk. Als het zover is hoor je er meer over.

Maart

Maart is de lentemaand. Op/rond 21 maart begint de lente. Op die dag is het 12 uur licht en 12 uur schemerig/ donker. In maart kan het nog behoorlijk spoken: ‘Maart roert zijn staart’( en ‘April doet wat hij wil’). Dus niet te optimistisch worden als het een dag of wat lenteweer is! Enne: nachtvorst is al helemaal geen zeldzaamheid in maart en april!

nestkast timmeren

Samen met VTV Zuigerplas hebben we bij Kern met Pit een aanvraag ingediend voor een nestkastproject. Die aanvraag is goedgekeurd en dat betekent dat er voor de leden van beide verenigingen 130 nestkastpakketjes beschikbaar komen. Die pakketjes worden door vrijwilligers gezaagd en voorgeboord: Arjan Kouwenhoven met zijn afkortzaag (wat scheelt dat een berg zaagwerk!) en Kees van Wijk van VTV Zuigerplas. Hand en spandiensten worden verleend door onze voorzitter.

Je kunt (gratis!) komen timmeren op woensdag 6 maart en zaterdag 9 maart, allebei de keren van 9.00 – 12.00 uur. Bij de timmeractie zit een fraaie flyer met info over vogels en over wat andere dieren waarvoor je wat kunt betekenen op je tuin.

koot en bie

Ach, wat een mooie herinneringen hebben veel mensen aan Koot en Bie. Ze hebben ooit een uitzending gemaakt over een belastinginspecteur die volkstuinder, meneer Foppe, een belastingaanslag op komt leggen van, ik dacht, 38.000 gulden! De opbrengsten van de tuin zijn namelijk belastingplichtig en meneer Foppe heeft de boeken niet op orde. Kijken? Tik Koot en Bie en en zoek naar de uitzending over Volkstuinbelasting. Genieten!

NATTIGHEID

Het regenachtige weer lokt niet zo erg
om aan de slag te gaan op de volkstuin, maar op mooie dagen (redelijk zeldzaam tot nu toe) wordt het snel drukker op de tuinen. Er staan bij ons geen tuinen onder water zoals dat elders wel het geval is. Dat betekent dat onze drainage (GELUKKIG!) nog dienst doet. De drainage is oud, kan dichtslibben, er kunnen wortels in de pijp groeien: er is genoeg te bedenken

BOMEN

Ons complex ligt in een bosrijke omgeving. En niet alleen dat: ook op ons complex staan heel wat bomen. Prachtig natuurlijk, maar ze vragen wel onderhoud. Het Lelystadse bedrijf All in Wood was bereid om tegen een speciale prijs onderhoud aan de bomen te plegen. Het ging om onderhoud waarvoor speciale kennis en apparatuur nodig is, het andere onderhoud gebeurt vakkundig door onze eigen zaagmeesters Karel Houterman en Rob de Bie.

Ben je bezig in de tuin bij huis dan ben je IN de tuin, bij de volkstuin ben je OP de tuin.

Download de Nieuwsbrief in PDF formaat