Nieuwsbrief Juli – Augustus 2023

AARDAPPELEN

In het bestuur is gesproken over de plek
van de aardappelen op de tuin. Wij hanteren een vruchtwisseling van 1:4 (lees:
1 op 4) wat betekent dat de aardappelen
in het vijfde seizoen weer op dezelfde
plek gepoot worden als de eerste keer
Dat doen we omdat we zo minder kans
op ziekten (aardappelziekte) en plagen
(aaltjes, die de groei belemmeren) hebben. Ook als er aardappels in de grond
achterblijven kan dat ziekten veroorzaken, bij je eigen aardappelen en die van
andere moestuinders! Rooi dus zorgvuldig! Mocht er toch een achterblijven,
verwijder het loof en haal hem uit de
grond. Vaak zijn ze nog prima te eten.
Heb je een tuin met veel vaste gewassen en staan je aardappelen op een andere plek dan aangegeven is? Geef dat
dan door aan de Schouwcommissie.

borg

De verhoging van de borg (twee keer
10 euro) roept hier en daar vragen op.
De borg is destijds ingesteld om, als een
tuin verwaarloosd achtergelaten wordt,
derden te kunnen inschakelen (en te betalen). Daarnaast is het betalen van borg
ook een stok(je) achter de deur: laat je
je tuin verwaarloosd achter dan ben je
je borg kwijt.
Maar ziet de tuin er keurig uit dan krijg
je de borg gewoon weer terug. Het is
dus feitelijk geleend geld. De ALV is met
de verhoging akkoord gegaan.

wilg

Met donderend geraas brak en viel een
dikke wilgentak uit de wilg aan de noordkant van het complex. Gelukkig leverde het verder geen ongelukken op maar je schrikt wel even. Nou kan zoiets altijd ge beuren (maar gelukkig gebeurt het maar zelden), ook uit een gezonde boom. We gaan kijken hoe we dat verder kunnen
voorkomen, misschien door de boom te
knotten of te kandelaberen waarbij dikke
takken afgezaagd worden op ongeveer
een meter van de stam

voormalige dierenweide

Tijdens de ALV stelde een lid voor om de
voormalige dierenweide in te richten als
bloemenweide. Het bestuur heeft naar
aanleiding van die vraag eerder al wat
mogelijkheden op een rij gezet. Die notitie heeft nog drie reacties opgeleverd:

1 lid wilde van het terrein een heemtuin maken
1 lid stemde in met het bestuursvoorstel om het een ruig terrein te laten
1 lid wilde een bloemenstrook inzaaien.

Heemtuin
De aanleg van een heemtuin is een kostbare zaak, het onderhoud is intensief en continue. Omdat we al moeite genoeg
hebben om de 10.000 m2 ‘natuur’ op
ons complex te onderhouden zitten we
niet te wachten op extra werk. Bovendien kan de vereniging de aanlegkosten
van een heemtuin niet opbrengen.

Ruig terrein of bloemenweide?
Op ons complex liggen geen terreintjes zoals de dierenweide. Toegegeven:
minder mooi om te zien dan bijvoorbeeld een bloemenweide maar nuttig voor dieren die op ons complex anders wellicht geen plekje vinden. Bovendien is de aanleg van een bloemenweide in deze situatie (dikke vegetatiemat, veel zaad in de ondergrond) redelijk kostbaar en treedt, direct na de aanleg beginnende vergrassing op en die gaat ten koste van de bloei.
Na overleg hebben we een compromis
gesloten waarbij een strook van 100
-150 m2, na licht frezen, ingezaaid wordt
met bloemen. Het beheer en onderhoud
wordt uitgevoerd door ons lid Gilbert
Jansen. De rest van het terrein wordt 1 x
per 2 jaar gemaaid.

feestjes

Een enkele keer wordt het VMT
terrein uitgekozen als feestterrein.
Heel eervol natuurlijk maar vier je
feest thuis of ergens anders. Leden
komen voor hun rust en storen zich
aan het feestgedruis.

Droogte

Ik heb nog nooit zo’n slechte aardbeienoogst gehad als dit jaar. De oorzaak is duidelijk: watertekort.
Ook de aalbessen, kruisbessen en frambozen lijden daaronder. Dat is écht balen. Nou kun je met water blijven slepen
maar dat is, als je een grote tuin hebt,
ook geen doen. Water opvangen kan natuurlijk maar dan moet je wel een
schuur en/of kas hebben en na een dikke maand zonder regen zoals nu zijn je
tonnen ook allang leeg.
Wat ik me voorgenomen heb is om, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuw
aardbeienbed (eind augustus – begin
september), meer organische stof door
de grond te mengen. Organische stof
houdt vocht vast (en is goed voor het
bodemleven). Ook wil ik de oppervlakte
beter bedekken met organisch materiaal. Dat gaat de verdamping tegen. Overigens gaat ook een oppervlakkig, los
geschoffeld bovenlaagje de verdamping
tegen. O ja, leg je nieuwe aardbeien bed
niet op de plek waar aardappelen hebben gestaan.
Aalbessen wortelen oppervlakkig. Bedek
de groeiplek (doorsnede wortelgestel ongeveer de doorsnede van de struik) met
een flinke laag mulch, stro, blad of iets
dergelijks, tegen uitdrogen van de bovenste wortels

gebruik gereedschap

Soms wordt er VMT gereedschap gebruikt door leden om op hun eigen tuin
werkzaamheden uit te voeren. DAT MAG
NIET! En los van dat: niet iedereen kan
het gereedschap op de goede manier
gebruiken (en een kapotte machine
kost VMT geld, de stukmaker laat geen
naamkaartje achter), een kapotte machine kan problemen veroorzaken bij
het onderhoud dat dan niet uitgevoerd
kan worden en de illegale gebruiker is
niet verzekerd!

Vleermuizenhotel

We hebben destijds geld gekregen voor
de bouw van een vleermuizenhotel, bestemd voor dwergvleermuizen. Aangezien de bouwer door een auto van zijn fiets gereden is, lag de bouw een tijdje
stil. De hoop zand onder het hotel is bedoeld voor bodeminsecten (al weten katten de plek ook te vinden). Inmiddels (24 juni) is het vleermuizenhotel gereed.

nieuwsbrieven tuincommissie

De nieuwsbrief van de Tuincommissie
verschijnt regelmatig en laat zien wat de
leden tijdens werkochtenden allemaal
doen. PET(JE) AF voor al die inzet!
De nieuwsbrieven zijn heel leesbaar en
enthousiasmerend! LEZEN DUS!

bezoek klimaatburgemeester

Klimaatburgemeester Janneke Pikkert en
vertegenwoordigers van allerlei groene
verenigingen en organisaties bezochten
ons complex. Ze waren onder de indruk
van de bijzondere sfeer en het karakter
van ons complex en terecht! Janneke
Pikkert (van De Groene Sluis) schroefde
onderweg nog even het bordje op het
Vleermuizenhotel (waarvoor we geld
kregen van De Groene Sluis).