Nieuwsbrief April – Mei 2023

Lentemarkt

Natuurlijk heb je de datum, waarop de
Lentemarkt wordt gehouden, al genoteerd: 6 mei en wel van 11.00 – 15.00 uur.
Er zijn zo’n 20 deelnemers. De Lentemarkt ondervindt concurrentie (denk ik) van de eerste Bultpark Buitendag maar ondanks dat belooft het een leuke markt te worden. Het bestuur heeft toegezegd voor goed weer te zorgen. Je kunt je nog opgeven als deelnemer / standhouder.
Bak je lekkere taarten? Ben je een kefirmaker? Wil je je overtollige tuinboeken of tuingereedschap verkopen? Het is overigens geen rommelmarkt. Meedoen? Een mailtje is voldoende
(p.a.kouwenhoven@gmail.com)

(EEN SOORT VAN) B. and B. VOOR VLEERMUIZEN

Vorig jaar organiseerde Landschapsbeheer Flevoland een vleermuizenexcursie op ons complex.
Die avond zagen we heel wat dwergvleermuizen vliegen, op zoek naar lekkere hapjes zoals muggen en nachtvlinders.
Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer,
die daarvoor onze nieuwe bijenstal had
bewonderd, organiseerde de excursie. Hij
vertelde en passant ook dat we in de bijenstal heel gemakkelijk een onderkomen
voor dwergvleermuizen konden maken
en dat is gebeurd.
Wim Meppen, onze moestuinierende
meester – timmeraar was bereid om het
te maken en het mag er zijn hoewel:
het is nogal onopvallend, dat wel, maar
dat ligt niet aan Wim. Alleen een klein
gleufje in de kopse kant ‘verwijst’ naar
het onderkomen. Of het gebruikt wordt
is te zien aan het al dan niet aanwezig
zijn van poepjes onder het onderkomen.

ALV

De ALV werd voor het eerst gehouden in
een heel gezellige, knusse ruimte op de
Biotuinen. Dat voelde goed en beviel ook
goed! We voelden ons welkom.
De vergaderpunten leverden weinig discussie op. Er is van gedachten gewisseld over het beheer en onderhoud van de voormalige dierenweide. Na afloop van de ALV vertelde Jan Marbus op een stimulerende manier over ‘andere’ planten en dieren op/in de tuin. Wat valt er nog veel te leren! Maar wat bieden onze tuinen een bijna onbeperkte mogelijkheden. Dankjewel Jan!

Plek aardappelen

Al een paar jaar houden we een vruchtwisseling aan van 1: 4 (zeg: 1 op vier).
Hoe ruimer de vruchtwisseling des te minder last van planten kommer en – kwel
heb je. De aardappelen komen dit jaar op
het derde kwart, gerekend vanaf het pad.
Maar waarom 1: 4? Zitten de sporen van
Phytopthtora, een bekende en beruchte
schimmelziekte in aardappelen en buitentomaten, na 3 jaar nog volop in de bodem, na vier jaar is dat een stuk minder.
Er zijn overigens al redelijk wat aardappelrassen te koop die beter tot goed tegen deze schimmelziekte kunnen. De ziekte slaat vooral toe bij warm, vochtig weer.

Heggen

Onder (bezielende) leiding van Anne Piet
Rodenhuis zijn, waar nodig, de hagen
weer hersteld door de inplant van nieuwe struikjes. Mooi dat dat weer gelukt is, de hagenstructuur van ons complex is uniek (maar vraagt ook veel werk!).

Nog meer vleermuis gebeuren

Bij De Groene Sluis hebben we geld aangevraagd voor een vleermuizenhotel en
onze aanvraag is gehonoreerd.
Een stralende Bertine de Bes nam een ‘cheque’, met daarop het gevraagde bedrag, 825,50 (die 50 cent doet het hem!) in ontvangst op een extra feestelijke avond in de Kubus (de uitdeling om het zomaar even te noemen, vond dit jaar voor de 10e keer plaats. Er was een bedrag van meer dan 100.000 euro beschikbaar. En dan te bedenken dat men ooit gestart is met 7500!).
We zijn blij en dankbaar!

Afscheid Angela Feringa

Tijdens de ALV nam ons bestuurslid Angela Feringa afscheid. Hoewel we binnen het bestuur voorgesteld hadden om de ALV pas in december te houden (zodat Angela ‘verplicht’ was om langer aan te blijven), wilde ze dat niet. Het bestuur heeft zich daarbij neergelegd. Angela is heel belangrijk geweest voor het bestuur
en de vereniging en dat zijn nou eens geen cliché’s! Afscheid is verdrietig maar
we zijn als bestuur(en vereniging) blij dat
Angela de afgelopen jaren bestuurslid was! DANK!

Afscheid commissieleden

Er namen ook diverse commissieleden
afscheid. Karin Kloos ging andere, mooie
dingen doen net als Louis Heinsman (hoeveel gras heeft hij wel niet gemaaid?) ,
Frans v.d.Stoep en Arie Beeftink stopten
met hun nestkastenwerk (ze hadden op
het complex al eerder afscheid genomen
van hun gevederde vrienden) en een
speciaal woord van dank was er ook voor
Henk van Rodijnen. Wat heeft die een
werk verzet voor de vereniging (en dus
de leden). Allemaal:
HEEL HARTELIJK DANK VOOR JULLIE
INZET!

Nieuwe bestuursleden

Er hebben zich drie nieuwe bestuursleden gemeld en dat is weleens anders geweest: Ria Veenman, Maria van den Bremer en Rita Lemstra. We zijn blij met jullie. Zoals het nu lijkt gaat Maria het penningmeesterschap invullen. Omdat
Albert Langeveld, zoals het er nu uitziet,
regelmatig voor langere tijd aan het werk
is op Bonaire, wordt de combinatie werk
en penningmeester zijn moeilijk. Albert
rond een aantal zaken nog af en zal zijn
werkzaamheden daarna aan Maria overdragen. Over de taakverdeling tussen
Rita en Ria gaan we het nog hebben binnen het bestuur.

Bijenweitje

Op de ALV konden de aanwezigen een
zakje zaad voor de inzaai van een eigen
bijenweitje in ontvangst nemen. Zo’n 30
soorten laagblijvende bloemen die ook
aantrekkelijk zijn voor insecten. Wat er daarvan nog over is kan opgehaald
worden op de Lentemarkt (standje Peter
Kouwenhoven). Zorg van te voren dat je zo’n 2 m2 zaaiklaar hebt gemaakt zodat je direct kunt zaaien. De gebruiksaanwijzing zit erbij. Dat wordt genieten deze zomer, voor mens en dier!

Financiële stukken

Onze penningmeester, Albert Langeveld,
was 5 maanden aan het werk op Bonaire.
Nou is er digitaal veel te regelen maar
zijn werk daar was zo druk dat het niet
gelukt is om de financiële stukken op tijd
klaar te hebben voor de ALV. Die stukken
ontvang je later in je mail. Natuurlijk kijkt
de kascommissie er nog naar. Heb je vragen naar aanleiding van die stukken laat
het ons weten.

Mevrouw Riek frie is overleden

Steef Frie was onze gepassioneerde
meester – compostmaker. Na zijn overlijden hield Riek Frie, zijn vrouw, de band
met VMT in stand, zij werd tuinlid zonder
tuin. Een paar leden van VMT bezochten
haar nog regelmatig. Onlangs is ze, op
89 jarige leeftijd overleden en daarmee
is een stukje VMT geschiedenis afgesloten. Een aantal leden van VMT hebben
afscheid van haar genomen. Het bestuur
heeft de familie middels een brief gecondoleerd.

Download de Nieuwsbrief in PDF formaat