Natuurlijker tuinieren – met de natuur mee, in plaats van tegen de natuur in.

Milieuvriendelijk tuinieren kan veel verder gaan dan geen gif en geen kunstmest gebruiken. Om een beeld van de mogelijkheden te geven met tips en aanwijzingen zal er hier een serie informatieve artikelen gaan verschijnen waarbij het thema luidt: Natuurlijker tuinieren – met de natuur mee i.p.v. tegen de natuur in.

Leden kunnen zelf onderwerpen aangeven via info@vmtlelystad.nl en reageren met aanvullingen en/of ervaringen op geplaatste artikelen, die dan weer aan de betreffende artikelen kunnen worden toegevoegd. Artikelen die nieuw op de site zijn geplaatst zullen in de eerstvolgende nieuwsbrief worden vermeld.

Op deze manier zal er gaandeweg een verzameling ontstaan van specifieke milieuvriendelijke moestuingerichte informatie waar nieuwe leden, beginnende tuinders en zij die eens wat meer over een bepaald onderwerp willen weten een startpunt kunnen vinden.

In eerste opzet (en willekeurige volgorde) zijn dit alvast wat mogelijke onderwerpen:

 • Bodemleven; wat zich onder onze voeten afspeelt – het internet van de bodem
 • Mest, grond, compost en humus: wat zijn de verschillen?
 • EM – Effectieve Micro-organismen. Wat is het, wat doet het, wat kost het
 • Gesteentemelen, hun waarde en toepassing
 • Kruid of Onkruid? Onbekend maakt onbemind
 • Permacultuur, wat is dat nou eigenlijk?
 • Grootfruit: zomersnoei en wintersnoei – wat is wat en wat doet het
 • Grootfruit: vruchtdunning – minder vruchten, maar wel  grotere en van betere kwaliteit
 • Grootfruit: sunblock –  bescherming tegen vorstschade
 • Kleinfruit: snoeien en leiden
 • Verticaal tuinieren: ga de hoogte in!
 • Hot beds: gebruik verse mest als bodemverwarming
 • Verhoogde teeltbedden: minder bukken en meer oogsten
 • Polycultuur en Schijnbare chaos – je hoeft ze niet allemaal op een rijtje te hebben
 • Hügelkultur: bouw een voedings- en waterdepot in het teeltbed in
 • Kippen als compostmachines
 • Kippen en bodemstrooisel – de Deep bedding-methode
 • Techniek op de tuin: de werking van de zwengelpomp
 • Techniek op de tuin: de verschillende soorten en typen snoeigereedschappen
 • Techniek op de tuin: de zeis – gebruik en onderhoud