Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 in werking getreden. Aan deze AVG dienen o.a. alle verenigingen in Europa zich te houden, dus ook de Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren.
Wat verandert er dan voor onze vereniging? Eigenlijk niet zoveel. De VMT gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt, dus om opgenomen te worden als lid in de ledenadministratie. De VMT deelde die gegevens al niet met anderen, en wij zullen dat ook nooit doen, tenzij andere wetgeving ons daartoe verplicht. En ook dan zal dat niet gebeuren tenzij u daartoe toestemming heeft verleend.

Verklaring gegevensbescherming Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren:

  • Wij houden uw gegevens juist en nauwkeurig bij.
  • Wij verlenen u op verzoek inzage in de eigen opgeslagen gegevens.
  • Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
  • Binnen de vereniging hebben alleen die personen toegang tot uw gegevens die vanuit hun functie inzage dienen te hebben.
  • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die we in ons ledenbestand hebben opgeslagen.
  • Het bestuur beheert collectief uw gegevens (ledenadministratie) en is hiervoor verantwoordelijk.
  • De penningmeester beheert en slaat de financiële gegevens op, en heeft daartoe toegang tot de ledenadministratie.
  • Wij sturen e-mails aan onze leden via de “blind carbon copy” functie van de mail, opdat mailadressen niet zichtbaar zijn voor andere personen.
  • De verantwoordelijkheid van de vereniging geldt niet in die gevallen waarin u uw persoonlijke gegevens zelf heeft gedeeld met andere leden.

U mag altijd aan ons vragen over welke gegevens we van u beschikken, of we bepaalde gegevens willen verwijderen en/of aan kunnen passen.

Behoudens tegenbericht gaan wij ervan uit dat u de inhoud van deze AVG verklaring aandachtig hebt gelezen en dat u daarmee instemt.

31 oktober 2018, Bestuur Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren Lelystad