Welkom bij de V.M.T.
Wie zijn wij?
De Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren is in 1977 opgericht om de inwoners van Lelystad in staat te stellen milieuvriendelijk te tuinieren.
Sinds 1990 is de vereniging geprivatiseerd.

De doelstelling van de vereniging zoals die toen is omschreven en die nu nog steeds van kracht is, luidt: het bevorderen van het kweken van groenten, bloemen en andere gewassen zonder aanwending van langs chemische weg vervaardigde, niet-natuurlijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Wat doen we?
De vereniging propageert milieuvriendelijk tuinieren. Dat gaat verder dan alleen het tegengaan van het gebruik van niet-natuurlijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
Gestreefd wordt naar een gezonde bodem met een rijk bodemleven en daardoor een gezonde teelt.
Ook door de manier waarop het complex is ingericht en wordt beheerd, probeert de vereniging het natuurlijk milieu van vogels, insecten en planten en mensen, zo goed mogelijk te stimuleren.

Het complex is indertijd op een bijzondere manier aangelegd en inmiddels in de loop van de jaren volwassen geworden.
Het terrein, dat gelegen is aan de noordrand van Lelystad, wordt omgeven door houtwallen en bosvakken van het aangrenzende Zuigerplasbos.
Op het complex zelf is veel ruimte gegeven aan hagen en grasvlakken: samen met de prachtige bomen en heesters bepalen deze het beeld van wat sommige leden noemen “ons kleine landgoed”.
De vereniging geeft de tuinders een grote mate van vrijheid t.a.v. hun tuingebruik, mits het maar op milieuvriendelijke manier gebeurt. De leden zijn vrij in de keuze van wat zij willen verbouwen op de tuin: dat kan variëren van bloemen, fruit, groenten of kruiden tot heesters of cantharellen. Er zijn ook tuinders die kippen houden, of bijen, deze laatste overigens op speciaal daarvoor gereserveerde plekken.
Speciaal voor startende tuinders is er onlangs een aantal kleinere tuinen gerealiseerd.

Wat kost dat?
Om de kosten hoef je het zeker niet te laten, zie: tarieven. De inrichting en beplanting van de tuin kun je zo duur maken als je zelf wilt.
Om de kosten laag te houden wordt van de leden wel verwacht dat ze enkele malen per jaar op gezamenlijke werkochtenden of -avonden de handen uit de mouwen steken.

Hoe kom ik daar?
Het complex bevindt zich ten noorden van het Karveel, aan de toegangsweg naar het Zuigerplasbos.
Via de Houtribdreef, afslag bij kerkgebouw Het Anker, Karveel 33/34 uitrijden. Dit gaat aan het einde van de woonwijk over in Bosweg (bij bordjes “Tuindersbos” en “doodlopende weg”). Kruis het fietspad, neem het 2e weggetje rechts, op de T-splitsing weer naar rechts, direct gevolgd door een bocht naar links. Helemaal tot het einde doorrijden. Je staat nu voor de ingang van ons complex.

Lid worden of meer informatie?
Neem dan contact op met de ledenadministratie: vmtsecretariaat@outlook.com of meld je aan voor een rondleiding.