Het beheer van het complex – een zaak van alle leden
– Werkochtenden – 

Het complex ziet er prachtig uit, en dat houden we graag zo. Het vergt echter wel de nodige inspanning.

De meest voorkomende werkzaamheden worden door de leden op werkochtenden verricht, dat is inherent aan het lidmaatschap.
Er wordt af en toe wel wat uitbesteed, maar in de regel is dat te kostbaar. Beheerswerk dat met regelmaat moet worden uitgevoerd is het snoeien van hagen, heestervakken en bomen, maaien van paden en grasvelden, onderhoud aan de takkenwallen, reparatiewerk etc.
Dit wordt volgens een vast beheersplan uitgevoerd en de Tuincommissie organiseert daarvoor een aantal werkochtenden per seizoen, meestal op zaterdagmorgen van 9-12 uur en 1 of 2 werkavonden van 19-21.30 uur.

Van u wordt verwacht om aan tenminste 2 daarvan deel te nemen.

Als men daaraan de voorkeur geeft, kan in plaats van de werkochtenden worden deelgenomen aan kleinere werkgroepjes voor b.v. nestkastonderhoud, een haag adopteren, leden die hulp nodig hebben bij het zwaardere tuinwerk een handje helpen etc.

Aan leden die om wat voor reden dan ook niet deelnemen aan dit gemeenschappelijke onderhoud, wordt een jaarlijkse onderhoudsbijdrage in rekening gebracht van maximaal 50 euro per jaar (25 euro per gemiste werkochtend).

Leden die niet in staat zijn om aan gemeenschappelijke taken mee te werken kunnen, uiteraard in goed overleg, aangepaste werkzaamheden verrichten. Zij dienen daarvoor contact op te nemen met de Tuincommissie.

Voor 2019 zijn de volgende data gepland:

 Werkdagen 2019 datum Tuinnummer
 zaterdagochtend 9 maart F01 t/m F24
 zaterdagochtend 6 april A01 t/m A37 en B01 t/m B27
 zaterdagochtend 4 mei C01 t/m C33
 zaterdagochtend 1 juni D01 t/m D13 en E01 t/m E13
 maandagavond 17 juni
 zaterdagochtend 6 juli F01 t/m F24
 zaterdagochtend 3 augustus
 zaterdagochtend 7 september A01 t/m A37 en B01 t/m B27
 zaterdagochtend 21 september C01 t/m C33
 zaterdagochtend 26 oktober D01 t/m D13 en E01 t/m E13