werkochtenden

 

Beheer van het complex – een zaak van alle leden – werkochtenden

Het complex ziet er prachtig uit, en dat houden we graag zo. Het vergt echter wel de nodige inspanning.

De meest voorkomende werkzaamheden worden door de leden op

werkochtenden verricht. Dat is inherent aan het lidmaatschap. Er wordt af en toe wel wat uitbesteed. Maar in de regel is dat te kostbaar. Beheerswerk dat met regelmaat moet worden uitgevoerd is het snoeien van hagen, heestervakken en bomen, maaien van paden en grasvelden, takkenwal-onderhoud, reparatiewerk etc. Het wordt volgens een vast beheersplan uitgevoerd. De Tuincommissie organiseert daarvoor ongeveer 6 werkochtenden per seizoen, meestal op zaterdagmorgen van 9-12 uur en 2 werkavonden van 19-21.30 uur.

Van u wordt verwacht om aan tenminste 2 daarvan deel te nemen.

Als men daaraan de voorkeur geeft, kan in plaats van werkochtenden worden deelgenomen aan kleinere werkgroepjes voor b.v. nestkastonderhoud, een haag adopteren, leden die hulp nodig hebben bij het zwaardere tuinwerk, een handje helpen etc.

Aan leden die om wat voor reden dan ook niet deelnemen aan het gemeenschappelijke onderhoud, wordt een jaarlijkse onderhoudsbijdrage in rekening gebracht van maximaal 50 euro per jaar (25 euro per gemiste werkochtend).

Leden die niet in staat zijn om aan gemeenschappelijke taken mee te werken, kunnen, uiteraard in goed overleg, aangepaste werkzaamheden verrichten. Neem daarvoor contact op met iemand van de Tuincommissie.