Het beheer van het complex – een zaak van alle leden
– Werkochtenden – 

Het complex ziet er prachtig uit, en dat houden we graag zo. Het vergt echter wel de nodige inspanning.

De meest voorkomende werkzaamheden worden door de leden op werkochtenden verricht, dat is inherent aan het lidmaatschap.
Er wordt af en toe wel wat uitbesteed, maar in de regel is dat te kostbaar. Beheerswerk dat met regelmaat moet worden uitgevoerd is het snoeien van hagen, heestervakken en bomen, maaien van paden en grasvelden, onderhoud aan de takkenwallen, reparatiewerk etc.
Dit wordt volgens een vast beheersplan uitgevoerd en de Tuincommissie organiseert daarvoor een aantal werkochtenden per seizoen, meestal op zaterdagmorgen van 9-12 uur en 1 of 2 werkavonden van 19-21.30 uur.

Van u wordt verwacht om aan tenminste 2 daarvan deel te nemen.

Als men daaraan de voorkeur geeft, kan in plaats van de werkochtenden worden deelgenomen aan kleinere werkgroepjes voor b.v. nestkastonderhoud, een haag adopteren, leden die hulp nodig hebben bij het zwaardere tuinwerk een handje helpen etc.

Aan leden die om wat voor reden dan ook niet deelnemen aan dit gemeenschappelijke onderhoud, wordt een jaarlijkse onderhoudsbijdrage in rekening gebracht van maximaal 50 euro per jaar (25 euro per gemiste werkochtend).

Leden die niet in staat zijn om aan gemeenschappelijke taken mee te werken kunnen, uiteraard in goed overleg, aangepaste werkzaamheden verrichten. Zij dienen daarvoor contact op te nemen met de Tuincommissie.

Voor 2020 zijn de volgende data gepland:

Door de maatregelen vanwege het Coronavirus kunnen de geplande werkochtenden in het voorjaar niet op de gebruikelijke manier gehouden worden. Om niet teveel onderhoudsachterstand op te lopen wil de tuincommissie alternatieve werkochtenden organiseren waarbij rekening gehouden wordt met de geldende voorschriften.

Het alternatief is:

  • Te beginnen op 30 mei wordt op iedere zaterdag tot en met 27 juni een
    werkochtend gehouden.
  • De tijd is van 9:00u tot 10:30u; het gezamenlijke koffiedrinken vervalt.
  • De werkzaamheden zullen op grote afstand (meerdere meters) van elkaar uitgevoerd kunnen worden. Verzocht wordt eigen handschoenen mee te nemen.
  • Deelname van maximaal 6 personen per ochtend; leden worden persoonlijk per e-mail uitgenodigd. Gevraagd wordt de deelname per email te bevestigen.
  • Er is een lid van de tuincommissie aanwezig voor werkinstructie.

We hopen dat u op deze wijze toch uw bijdrage kunt leveren aan het gezamenlijke onderhoud van ons fraaie complex.

 Werkdagen 2020 datum Tuinnummer
 zaterdagochtend 14 maart D01 t/m D13 en E01 t/m E13
 zaterdagochtend 4 april F01 t/m F24
 zaterdagochtend 2 mei A01 t/m A37 en B01 t/m B27
 zaterdagochtend 30 mei C01 t/m C33
 maandagavond 15 juni
 zaterdagochtend 4 juli D01 t/m D13 en E01 t/m E13
 zaterdagochtend 1 augustus
 zaterdagochtend 5 september F01 t/m F24
 zaterdagochtend 19 september A01 t/m A37 en B01 t/m B27
 zaterdagochtend 24 oktober C01 t/m C33