Grootte van de tuinen en onderhoud


Tuingrootte
De vereniging verhuurt tuinen van verschillende grootte. De minimale oppervlakte die gehuurd kan worden, bedraagt 0,5 are (50 m²). De maximale grootte die u als lid kunt huren is 4 are. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor gezinsleden die zelfstandig een tuin huren. Het totaal te huren tuinoppervlak voor een gezin is gebonden aan een maximum van 6 are.

Onderhoud en gebruik van de tuin
De vereniging streeft er naar om aan de tuinders een grote mate van vrijheid t.a.v. hun tuingebruik te bieden, mits het maar op een milieuvriendelijke manier gebeurt.

Leden zijn vrij in de keuze van wat zij willen verbouwen op de tuin; dat kan variëren van bloemen, fruit, groente of kruiden tot heesters of cantharellen. Er zijn ook tuinders die kippen houden of bijen. Het maximale aantal stuks pluimvee dat gehouden mag worden, bedraagt 6.

Van de huurder wordt verwacht dat hij/zij de tuin in een goede staat van onderhoud houdt. Dat geldt ook voor de direct aan de tuin grenzende paden en hagen. Enkele spelregels van onderhoud die op het complex gelden, en die wij belangrijk vinden, willen wij onder uw aandacht brengen:


Hagen en paden
Hagen die aan uw tuin grenzen horen thuis bij uw onderhoud. Zij vormen een vast onderdeel van de beplantingsstructuur van het complex, en dienen in goede staat te worden gehouden. Zonder overleg met de Tuincommissie mag aan hagen en aan de daarin voorkomende struiken en bomen, niets gewijzigd worden. De hagen dienen in principe minimaal 2x per jaar geknipt te worden. Bij voorkeur vroeg in de zomer en in najaar of winter. De richthoogte is 1.25 meter. Soms blijkt haagonderhoud voor leden een moeilijke aangelegenheid. Vraagt u in dat geval assistentie aan iemand van de Tuincommissie. De vereniging heeft een goede collectie gereedschap voor dit onderhoud.

De breedte van de paden varieert. Echter de ontwerpbreedte is 1.50 meter, en bij het plaatsen van een hekwerk dient deze maat zoveel mogelijk benaderd te worden.

Tussen het eigenlijke (gras)pad en de omheining dient de grond over een breedte van ongeveer 20 cm kort òf zwart gehouden te worden. Hierdoor kan het pad gemakkelijker gemaaid worden; iets dat door iemand van de vereniging regelmatig wordt gedaan. De kans op beschadiging van de afrastering is daardoor minimaal.

De afrastering zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Wilt u deze in goede staat houden.

Gewassen met doornen en stekels zoals bijv. bramen en rozen tegen de afrastering aan de padzijde zijn vanwege de overlast (o.a. voor degenen die de paden maaien) niet toegestaan.

zie ook het huishoudelijk reglement art.23 en 24